مدیریت بانکرول (سرمایه) در بازی پوکر

محاسبه پولی که باید در بازی های نقدی پوکر در بانک پولمان داشته باشیم برای محاسبه مقدار پولی که باید در یک بازی نقدی پوکر بگذارید، باید از یک استراتژی مدیریت بانکی پیروی کنید که تحمل ریسک شما را در نظر می‌گیرد. قاعده کلی این است که حداقل 20 تا 30 برابر حداکثر خرید در … ادامه خواندن مدیریت بانکرول (سرمایه) در بازی پوکر